به منظور اجرای این طرح هشت محور یا انجمن بر مبنای استعدادیابی و هوش های هشتگانه گاردنر ایجاد شد. هریک از این انجمن ها از مجموعه فعالیت و آموزش هایی برخوردار هستند که دانش آموزان در آنها قرار گرفته اند. علاوه بر آن برای هر انجمن مسئولی با عنوان کاشف انتخاب شده است تا بتواند فرآیند آموزشی آن را انجام دهد.
انجمن ادبی: دانش آموزانی که هوش کلامی بالایی دارند و علاقه مند به فعالیت های ادبی هستند، در این انجمن قرار میگیرند.
انجمن مهارت آموزی: دانش آموزانی که به فعالیت های هنری و مهارت های عملی علاقه مندی و توانمندی نشان داده اند در این انجمن قرار میگیرند.
انجمن هنری: دانش آموزانی که به فعالیت های هنری و موسیقیایی علاقه مندی و توانمندی نشان داده اند در این انجمن قرار میگیرند.
انجمن پژوهش: دانش آموزانی که در فعالیت های جستجوگری و پژوهش توانمندی و علاقه نشان داده اند در این انجمن قرار میگیرند.
انجمن علمی: دانش آموزانی که در فعالیت های علمی و تحلیلی توانمندی و علاقه نشان داده اند در این انجمن قرار میگیرند.
انجمن طبیعت گردی: دانش آموزانی که در فعالیت های طبیعت گردی توانمندی و علاقه نشان داده اند در این انجمن قرار میگیرند.
انجمن تربیت بدنی: دانش آموزانی که در فعالیت های جنبشی توانمندی و علاقه نشان داده اند در این انجمن قرار میگیرند.
انجمن روانشناسی: دانش آموزانی که در فعالیت های روانشناختی، مشاوره ای و کمک به دیگران توانمندی و علاقه نشان داده اند در این انجمن قرار میگیرند

لینک های مفید

اطلاعات تماس

آدرس

اصفهان – میدان آزادی – بلوار دانشگاه اصفهان – کوچه شهید موذن صفایی – پلاک ۱۰

شماره های تماس

۰۳۱۳۶۲۷۱۶۴۴