اکتشاف چیست؟
اکتشاف یکی از طرح های نوین دبیرستان دخترانه اسوه (دوره اول) می باشد. این طرح با دربرداشتن مجموعه اهداف، ارکان و اقداماتی که در زمینه های گوناگون در حال انجام آن می باشد، سعی دارد تا دانش آموزان، والدین و معلمان را از جنبه های مختلف توانمند نماید و رویکرد کارآفرینی در مدارس را ترویج دهد.

اهداف طرح اکتشاف

اکتشاف با هدف استعدادیابی، کشف توانمندی ها، شکوفایی فردی، آموزش کسب و کار و فروش محصولات سعی دارد تا دانش آموزان را در مسیر کارآفرینی قرار دهد. البته این اهداف با محوریت دانش آموزان و توانمندی والدین و معلمان همراه است تا امکان اجرایی این طرح میسر شود.

ارکان طرح اکتشاف

طرح اکتشاف در سه رکن اصلی توانمندسازی می باشد. این ارکان شامل دانش آموزان، معلمان و کادر آموزشی و والدین می باشند. برای از این موارد مجموعه برنامه های آموزشی و اجرایی تدوین شده است که در طول یک سال تحصیلی اجرا شود.

اقدامات طرح اکتشاف

اقدامات انجام شده در هریک از بخش های دانش آموزان، معلمان و والدین از تابستان ۱۴۰۰ برنامه ریزی شد. به منظور این فرآیند از کلیه دانش آموزان تست های استعدادیابی و رغبت گرفته شد. برای والدین و معلمان جلسات توانمند سازی اجرا گردید تا بتوانند در شروع سال تحصیلی آمادگی لازم را داشته باشند. در نهایت دانش آموزان در هریک از انجمن های تعریف شده قرار گرفتند و آموزش و فعالیت های آنها با شروع مهرماه آغازگردید.

لینک های مفید

اطلاعات تماس

آدرس

اصفهان – میدان آزادی – بلوار دانشگاه اصفهان – کوچه شهید موذن صفایی – پلاک ۱۰

شماره های تماس

۰۳۱۳۶۲۷۱۶۴۴