?معرفی مشاوره پایه نهم?

?سرکار خانم باباجانی

?دبیرستان دخترانه اُسوه دوره اول?

?معرفی معاون آموزشی پایه نهم?

?سرکار خانم بنی طبائی

?دبیرستان دخترانه اُسوه دوره اول?

?معرفی مشاور پایه هشتم?

?سرکار خانم علیدادی

?دبیرستان دخترانه اُسوه دوره اول?

?معرفی معاون آموزشی پایه هشتم?

?سرکار خانم کریمی

?دبیرستان دخترانه اُسوه دوره اول?

?معرفی مشاور پایه هفتم?

?سرکار خانم بریانیان

?دبیرستان دخترانه اُسوه دوره اول?

?معرفی معاون آموزشی پایه هفتم?

?سرکار خانم رشیدی

?دبیرستان دخترانه اُسوه دوره اول?

لینک های مفید

اطلاعات تماس

آدرس

اصفهان – میدان آزادی – بلوار دانشگاه اصفهان – کوچه شهید موذن صفایی – پلاک ۱۰

شماره های تماس

۰۳۱۳۶۲۷۱۶۴۴